Risk Analizi

Modern sitelerin oluşmasıyla birlikte risk analizi yapan profesyonel yönetim hizmeti ön plana çıkmaktadır. MCF Yönetim; konforlu ve güvenli şekilde yaşamanızı sağlamak için, profesyonel ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çıkan genelgeye göre artık site, apartman, bina ya da işyerlerinde risk değerlendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk ise, bazı yükümlülüklerin de oluşmasına neden oluşmuştur.

Risk Analizi Aşamaları Nelerdir?

Apartmanlar, siteler, işyerleri gibi toplu yaşam alanlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6331 Sayılı kanuna göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre bazı standartların göz önünde bulundurulması gerekir.

Buna göre;

 • Binalarda oluşabilecek tehlikelerin tespit edilmesi
 • Bu risklerin değerlendirmesinin yapılması
 • Risklerin hangi derecede olduğunun tespiti
 • Risklere karşı önlem uygulamaları
 • Yapılan işlemleri denetleme, izleme ve gözden geçirme

Bunun için apartmanların, binaların, sitelerin tüm bölümleri gezilir, tehlikeler tespit edilir, insanlara ve çevreye ne derecede tehlike oluşturabileceği tespit edilmelidir.

Apartmanlarda Risk Analizi Nasıl Yapılmalıdır?

Sitelerin, apartman ve binaların daha yaşanır hale gelmesi için, sağlıklı şekilde risk analizi yapmak gerekir. Bunun için risk analizi raporu çıkarılmalıdır. Bu raporun çıkarılabilmesi için ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koyduğu standartlar ve şartlar gerçekleştirilmelidir.

Risk analizi firması MCF Yönetim; bina, apartman, işyeri, site gibi alanların yönetimini üstlenirken, risk analizini de yaparak, gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini, uzman ve deneyimli ekibiyle gerçekleştirerek, denetime sunmaktadır.

Apartmanlarda risk analizinin yapılabilmesi için, sadece 1 çalışanının olması yeterli olmaktadır. Hiçbir çalışanı olmayan apartmanların risk analizine girmesine gerek yoktur. Kapıcı, bahçıvan ya da güvenlik görevlisi bulunan apartmanların risk değerlendirmesine girmesi şarttır.

İşyerlerinde Risk Analizi Nasıl Gerçekleştirilir?

Yönetmelik hükümlerine bağlı olarak risk analizinin gerçekleştirilebilmesi için, işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunması gerekiyor. Risk değerlendirmesinde, işletmelerde oluşabilecek iş kazası ya da meslek hastalığına sebep olabilecek tehlikelere ve risklere karşı, tedbirlerin alınması gereklidir.

Risk değerlendirmesi için bir süre ya da aşamaların geçirilmesi gerekli değildir. İşyerlerinde kısa süre içinde risk değerlendirmesinin tamamlanmış olması, çalışanların sağlığı için önemlidir.

Risk Analizini Kimler Yaptırabilir?

Apartman ve sitelerde yaşayan kat malikleri, işveren statüsündedir. Bu yüzden kat maliklerinin çalışma ortamında sağlığı ve güvenliği sağlama, oluşturulan bu ortamın sürdürülebilir olmasına ve geliştirilmesine karşı, risk analizi yaptırabilmektedir.

Kat malikleri, düzenlenecek bir toplantıyla, ranaliz kararı alır ve bu karar doğrultusunda, Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kişi ya da kurumlarda risk değerlendirmesi yapmalarını isteyebilirler.

Risk değerlendirmeleri, standart olarak 6 yılda bir yenilenmeli, risk değerlendirmesi için çalışan kişi ya da kişiler, ihtiyaç duyulan her bilgi ve belgeyi, kat maliklerinden isteme hakkına sahiptir.

Risk analizi MCF Yönetim tarafından tüm koşul ve şartların oluşturulmasıyla, profesyonel şekilde gerçekleştirilmektedir. MCF Yönetim; Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak yazışmaları hazırlayarak, prosedürün en doğru ve güvenilir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Risk Analizi Kimler Tarafından Yapılır?

Apartman ve sitelerde, iş yerlerinde birbirinden farklı riskler, tehlike yaratmaktadır. Risk analizinin amacı bu riskleri belirleyerek, gerekli önlemleri alabilmektedir. Elektrik kaçağı, merdivenden düşme, yakıt kazanının patlaması, su arızaları, ağır yük kaldırma, jeneratör arızası, kanalizasyon kazası ve daha birçok tehlike, analiz raporunda belirlenmelidir.

Risk analizi ekibi;

 • İşveren ya da işveren vekili
 • İş güvenliği uzmanları
 • İş yeri hekimleri
 • İşyeri destek elemanları
 • İşyeri çalışan temsilcileri

Apartman ve sitelerde analiz; yönetici tarafından, apartman görevlisiyle birlikte yapılırken, ortak güvenlik destek birimlerince de yapılabilmektedir.

Site, Apartman Ya da Bina Yönetimi içinde Risk Değerlendirme Raporunda Hangi Maddeler Bulunmalıdır?

Analiz; bir apartman, site ya da binada en az 1 çalışanın olmasıyla yaptırılması zorunludur. Hiçbir çalışanı olmayan site, apartman ya da binada risk analizi yaptırılmaya gerek bulunmaz.

Risk Değerlendirme Raporunda;

 • Tehlike gösteren bölge ve çalışma alanlarının belirlenmesi
 • Yapılan faaliyetlerde oluşabilecek tehlikeler
 • Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde risklerin oluşma olasılığı ve getireceği zarar

Yapılan tüm risk değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacak ilk risk puanı, sonuç risk puanı ve risk değeri hesaplanmış olur. MCF Yönetim; binalarda, sitelerde, apartmanlarda, işyerlerinde sürdürdüğü risk analizi değerlendirmesi çalışmalarıyla, prosedürün doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.