Konut Site Yönetimi

Müstakil evlerin yerini zamanla, apartman daireleri almıştır. Günümüzün teknolojik imkanlarıyla oluşan site halindeki binaların site yönetimi ihtiyacı da gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

1965 yılından itibaren Kat Mülkiyeti Kanunu ile binaların yönetimi daha da resmiyet kazanmıştır. Ancak bir site ya da binanın yönetimi bilgi birikimine, tecrübeye ve sorumluluk bilincine bağlıdır.

Profesyonel konut site yönetimi için MCF Yönetim, sadece yönetim işlemleri değil aynı zamanda güvenlik, çevre düzenlemesi, bütçe yönetimi, bahçe bakımı, ısı yalıtımı, ev, ofis ve kaba temizlik gibi birçok hizmeti de profesyonel ve en uygun fiyatlarla sunmaktadır.

MCF ile Site Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Ekonomi ve teknoloji insan hayatında birçok değişikliğe neden olmuş ve farklı ihtiyaçların doğmasına olanak tanımıştır. Apartmanların bina yönetimlerinde, birçok değişken bulunur.

 • Sitenin coğrafi lokasyonu
 • Risk analizi
 • Mimari özellikleri
 • Teknik, idari, mali, hukuki ve sosyal altyapısı

Bu değişkenler, profesyonel MCF Yönetim site yönetimi ile gerçekleştirilmektedir. Site yönetimi içinde; hukuki yönetim, bütçe yönetimi, teknik yönetim, temizlik yönetimi, güvenlik yönetimi gibi birçok unsur bulunmaktadır.

Apartman ve Site Yönetim Hizmetleri Nelerdir?

Toplu konutlar, siteler, apartman binaları, kalabalık insan topluluklarının yaşadığı yerlerdir. Bu tür yerlerde, profesyonel site yönetimi, artık bir lüks olmaktan çıkmış ve tamamen ihtiyaç halini almıştır.

Site yönetimi görevleri arasında;

 • Site sakinlerinin her türlü konuda bilgilendirilmesi,
 • Site yönetim planının değerlendirilerek, uygulamaya konması,
 • Site işletim projesinin yapılarak, tüm kat sakinlerine sunulması,
 • Yıllık Olağan ve olağanüstü toplantıların yapılması,
 • Site sakinlerinin yönetim konusunda düşüncelerinin alınması ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak, iyileştirme yoluna gidilmesi,
 • Sitenin tüm resmî evraklarının toplanması, yazışmaların yapılması,
 • Yıllık faaliyet raporunun, yıl sonunda genel kurul toplantısında kat maliklerine sunulması

Bina temizliğinin yapılması, bakım onarımının gerçekleştirilmesi gibi birçok hizmet, profesyonel hizmet veren danışmanlık şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. MCF Yönetim, profesyonel ve kaliteli şekilde sunduğu site yönetimi görevleri için, konusunda uzman ve deneyimli ekibiyle hizmet vermektedir.

Site ve Binalarda Teknik Yönetim Nasıl Yapılmalıdır?

Site ve binaların teknik yönetimi, titizlik ve dikkat gerektiren bir konudur. Bina aydınlatmaları, doğalgaz ve yangın alarm sistemlerinin kontrol edilmesi gibi hassas konuları içerir.

Site ve binaların teknik yönetiminde bulunan diğer hizmetler ise;

 • Asansörlerin bakımı
 • Santral ve telefon sistemlerinin bakımı ve onarımı
 • Elektrik trafoları, jeneratör ve hidroforların bakımı
 • Klima sistemlerinin bakımı
 • Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımları

Site ve binaların teknik yönetiminde uzman kadrosuyla hizmet veren MCF Yönetim, tüm site yönetiminin kurallara uygun ve standartlar çerçevesinde gerçekleşmesi için, profesyonel hizmet vermektedir.

Hukuki Yönetim Nasıl Yapılır?

Daha önceleri apartman yönetiminde, bina sakinleri sırayla yönetici olur ve bir sonraki yönetici, eski yöneticiden görevi devralırdı. Ancak zamanla bu sistem değişmeye ve profesyonel site yönetimi yapan firmalar, bu sorumluluğu üstlenerek, binanın her türlü sorununa çözüm bulmaktadır.

Site yönetiminde hukuki yönetim; komşuluk hukuku çerçevesinde herhangi bir uzlaşıya varılamayan durumlarda; kat mülkiyeti hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku gibi yasa hükümlerinin uygulanması gerekir.

Hukuki yönetim sırasında;

 • Yönetim planının yasalara uygun şekilde düzenlenmesi,
 • Genel kurul toplantılarının yapılarak, kararların usulünce alınması,
 • Borç ya da sorumluluklarını yerine getirmeyen kat malikleri ve üçüncü şahıslar için; noter aracılıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi, dava açılması gibi işlemlerin yürütülmesi gerçekleştirilir.

Gerçekleştirilen tüm hukuki yönetim işlemleri, mali müşavir denetimde yapılmaktadır. MCF Yönetim, apartman ve sitelerin hukuki yönetimi konusunda, profesyonel uzmanlarıyla hizmet vermektedir.

Site Yönetiminde Aidat Takibi Nasıl Yapılır?

Apartman, toplu konut ya da sitelerde; apartman giderleri, çevre düzenlemesi, teknik yönetimdeki hizmetlerin masraflarının çıkarılabilmesi için, düzenli şekilde kat maliklerinden aidat alınır.

Alınan bu aidatların düzenli şekilde ödenmesi, ödenmemesi durumunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması gibi işlemler, aidat takibi sayesinde gerçekleştirilmektedir. MCF Yönetim, tüm kat maliklerinin düzenli şekilde aidatlarını ödemesi için gerekli takibi yapar ve zorunlu hallerde yasal takibatı da başlatarak, işlemlerin doğru şekilde yürütülmesini sağlar.

Site Yönetiminde Neden MCF Yönetim Tercih Edilmelidir?

Site yönetimi; titizlik, bilgi birikimi, profesyonellik ve sorumluluk gerektirir. Onlarca kişinin hakkını korumak, çevre düzenlemesiyle, o binada yaşayan mutlu insanları görmek önemlidir.

MCF Yönetim; yıllardır sürdürdüğü site yönetimi danışmanlık hizmetiyle, birçok mutlu müşteri portföyüne sahiptir. Kadrosunda uzman ve konusunda deneyimli personeliyle, apartman ve sitelerde, profesyonel yönetim hizmetini sunmaktadır.