Isı Yalıtımı

Binalarda ısı kaybının azaltılması için; çatı, döşeme, tesisat gibi bölgelerde ısı yalıtımı yapılır. Isı yalıtımı sayesinde kışın sıcak, yazın ise serin kalınır. Böylece ısınmak ya da serinlemek için, harcanacak enerjiden de tasarruf edilmiş olur.

MCF Yönetim, kaliteli işçilik ve malzemelerle, ısı yalıtımı hizmetini de profesyonel ve uzman ekipleriyle gerçekleştirmektedir. İzolasyon ve yalıtım çalışmaları sayesinde, binanın nefes almasının yanında, ısı kaybının da önlenmesi, daha ferah ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşmasını da sağlamaktadır.

Isı Yalıtımı için Bina Yönetimi Ne Yapmalıdır?

Apartman, site yönetimlerinde ısı yalıtımı yaptırmak için bazı kurallara uymak gerekir. Isı yalıtımı, apartman ve site yönetimlerinin de son zamanlarda dikkatle üzerinde durduğu bir uygulama olmaktadır.

MCF Yönetim ısı yalıtımı konusunda mevzuatlara tam hâkim, uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. İlk olarak, yalıtım kararının alınması için, bazı şartnamelere uyulması ve yetkilendirme yapılması gerekir.

Kat malikleri toplantısı düzenlenerek, yeterli sayıda oyun toplanması ve ısı yalıtım kararının alınması gerekir. Eğer binanızda herhangi bir yönetici yoksa, MCF Yönetim, binanızın yönetimini üstlenmek yanında, yalıtım sürecinin, en doğru şekilde yürütülmesini de sağlamaktadır.

Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?

Bir binada yalıtım yapılmadan önce, kanuni olarak geçerli bir yönetim kurulunun olması ve yönetim kurulunun toplantıya başkanlık edecek, yöneticisi bulunmalıdır. Apartman toplantısı olarak da adlandırılan kat malikleri toplantısında, yönetim kurulu tutanağı tutulmalı ve imza alınmalıdır.

Kat maliklerinin yeterli sayıda geçerli oyu bulunuyorsa ve imza alınmışsa, ısı yalıtımı kararı alınabilir. Ancak yeterli oy yoksa ve doğru şekilde tutanak tutulmamışsa, yalıtım kararı usulsüz olur.

15 gün içinde tekrar yapılan toplantıda salt çoğunluk kararıyla yalıtım kararı alınır. Tüm bu işlemlerin doğru şekilde yürütülmesi, alınacak kararlarda herhangi bir usulsüzlüğün oluşmaması için MCF Yönetim hizmetlerini tercih edebilirsiniz.

Isı Yalıtım Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Binalarda ısı yalıtım kararı alınırken, her kat maliki geçerli oy kullanmaz ya da toplantıya katılmayan kat malikleri olabilir. Böyle bir durumda 1 ay içinde, binanın bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir.

Çoğunlukla bu tip davalarda herhangi bir sonuç çıkmamaktadır. Çünkü, Enerji Verimliliği Yasası’na göre Enerji Kimlik Belgesi tahsis edilirken, herhangi bir eksiklik bulunmuşsa ve buna rağmen yalıtım kararı alınmışsa ve bu durum mahkeme tarafından tespit edilirse, açılan dava düşmektedir. Bu yüzden yalıtım kararlarında herhangi bir sorunun çıkmaması, yazışmaların, prosedürlerin doğru ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi için, mevzuata hâkim MCF Yönetim uzmanlarının, profesyonel desteğini tercih edebilirsiniz.

Isı Yalıtımı Neden Gereklidir?

Yazın daha serin olmak, kışın ise daha sıcak yaşam alanlarında bulunmak amacıyla yapılan ısı yalıtımı, enerjiden de tasarruf ettirir. Birçok kişi tarafından keyfi olarak adlandırılan yalıtım, aslında enerji verimliliğinin korunması açısından da oldukça önemlidir.

Özellikle kışın ısıtma giderlerinde maliyetler düşerken, yaz mevsiminde ise serinlemek için açılan klimaların çok sık kullanılmamasından dolayı, maliyetler düşmektedir. Faturalarınızda gözle görülür bir düşüş yaşayacağınız ısı yalıtımı için, MCF Yönetim olarak, ücretsiz keşif yapmakta ve teklif formu sunarak, binanızın hem yönetimini yapabilir hem de yalıtımla ilgili tüm prosedürleri profesyonel ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirerek, sorunsuz yapılmasını sağlayabiliriz.

Isı Yalıtımı Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Standartlara uygun şekilde kaliteli malzeme ve işçilik ile gerçekleştirilen yalıtım, binanın ısıtılmasında ve soğutulmasında büyük yararlar sağlarken, bütçede de %35-%40’lara varan bir tasarruf sağlamaktadır.

  • Çatılarda ve binanın dış yüzeyinde
  • İç duvarlarda
  • Toprak altı dış duvar ve döşemelerde
  • Pencere doğramalarında ve yalıtım cam ünitelerinde
  • Tesisat kanallarında
  • Balkonlarda uygulanabilir.

Isı Yalıtımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yalıtım, artık hemen tüm binalarda gerekli olmaya başlamış ve belli bir standart içinde gerçekleştirilmektedir. Isı yalıtımının doğru şekilde yapılabilmesi için ilk olarak çatı, yüzey ve zeminde, teknik inceleme yapılarak, oluşan tüm sorunlar belirlenmeli ve gerekli onarımlar yapıldıktan sonra, ısı yalıtımına geçilmelidir.

MCF Yönetim; binalarınızın yönetim sorumluluğunu ele alırken, aynı zamanda binanızın gerekli olan ısı yalıtımını da standartlara uygun, kaliteli işçilik ve malzemelerle gerçekleştirmektedir.