Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Apartman ve sitelerde profesyonel şirketler tarafından yürütülen yönetim hizmetlerinin en önemli ayağı bütçe yönetimi olmaktadır. Bir site ya da apartmanın bütçesinin yönetilmesi, aidatlarının takip edilmesi, kat malikleri arasında çıkan finansal kargaşa, profesyonel bina yönetim firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tıpkı insanların vergi mükellefiyeti olduğu gibi, bina ve sitelerin de vergi mükellefiyeti bulunmaktadır. Apartman vergisi, çöp vergisi, bina çevresinin peyzajının yapılması, aidatların toplanması gibi birçok hizmet, artık daha profesyonel şekilde yürütülmektedir.

MCF Yönetim olarak, site ve apartmanlarda mali yıl bütçesi çıkartılır. Yönetim Kurulu’na işletme projesi hazırlayarak, usulünce kurula tebliğ etmektedir. Kesinleşen işletme projesi sayesinde, kat maliklerinden avans ya da aidat toplamalarını yaparak, sitenin genel bütçesini oluşturmaktadır.

Bir Bina Ya da Sitede İşletme Projesi Nasıl Yapılır?

Site mali yıl bütçeleri, kat malikleri kurulunda görüşülmelidir. Ancak bu kurulda bir kararın çıkmaması durumunda Yönetim Kurulu, işletme projesini hazırlayarak, kurula tebliğ etmektedir.

İşletme projesinin kurul tarafından kabul edilmesinin ardından, proje kapsamında avans ya da aidatlar toplanarak, gelir ve gider dosyasında saklanmaktadır. Buna göre bütçe yönetiminde yapılan hizmetler, apartman ya da sitenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılır.

Bütçe Yönetiminde Hangi Hizmetler Verilir?

Günümüzde artık bir apartman ya da sitede bütçe yönetimi profesyonel yönetim firmaları tarafından yürütülmektedir. MCF Yönetim, bina yönetimini üstlendikten sonra bütçe yönetiminde, profesyonel ve uzman ekibiyle bütçe yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Bütçe yönetimi hizmetleri arasında;

 • Site resmî defterlerinde, noter onayının alınması,
 • Avans ve aidatların takibi ve tahsilatı,
 • Bina yönetiminde yapılan hizmetlere karşılık, üçüncü şahıslara ödemelerinin yapılması,
 • Apartman ya da sitede görevli personele, ücretlerinin ödenmesi,
 • Kat maliklerine borç ve alacak çizelgelerinin oluşturulması,
 • Denetim kurulu ve kat maliklerine, üç ayda bir yapılan faaliyet raporu sunulması,
 • Yıllık faaliyet raporlarının sunulması
 • Resmî apartman ve site defterlerinin noter onaylı kapatılması işlemi gibi hizmetler verilmektedir.

Apartman ya da Site Yönetimi Muhasebesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Apartman ya da site yönetiminde bütçe yönetimi yapmak, bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Kat malikleri arasında düzeni korumak, borç alacak tablosunu takip ederek, aidatları zamanında toplamak gibi birçok hizmeti içerir.

Bina yönetimi muhasebesinde;

 • Bina işletme defteri, muhakkak noter onaylı olmalıdır.
 • Kayıt defterinin sol tarafı giderler, sağ tarafı gelirler bölümüdür. Bu alanlara bina aidatları, yapılan giderler, kiraya verilmiş ortak alanlar gibi maddeler yazılır.
 • Yapılan giderlerde muhakkak fatura kullanılmalıdır. Fatura ya da makbuzun bulunduğu özel giderlerde tutanak hazırlanmalıdır.
 • Yönetim Kurulu kararları, noter onaylı olmalıdır.
 • Bina görevlilerinin sigorta girişleri ve maaş ödemeleri, düzenli yapılmalıdır.

MCF Yönetim, bütçe yönetiminde sunduğu tüm hizmetleri, profesyonel ve konusunda uzman ekipleriyle gerçekleştirmektedir.

Site Bütçesi Kimler Tarafından Oluşturulmaktadır?

Site yönetimlerinde her dönem, proje bazlı bütçe planlamaları hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu planlar, düzenlenen kurul toplantısında, kat maliklerine sunulmaktadır. Site bütçesi; site yönetimi tarafından, kat maliklerine sunulur. Bu sunumda yapılan harcamaların fatura ya da fişleri gösterilir.

Bütçe yönetim firması MCF Yönetim, bina yönetimi hizmetleri içinde profesyonel sunduğu site bütçesi oluşturma konusunda, uzman ve deneyimli ekibiyle hizmet vermektedir.

MCF Yönetim, site bütçesini planlar. Bu bağlamda kat maliklerinden aldığı aidatlarla; kat görevlisi ücretini, temizlik işlerinin parasını, asansör bakım ve onarım ücretlerini, çöp alma ya da elektrik, su masrafı gibi aylık aidatları toparlar ve düzenli ödemeleri yapmaktadır.

Site ya da Apartmanlarda Toplanan Aidatlar Nerelere Harcanır?

Site ya da apartmanlarda; temizlik, onarım, bakım tadilat, güvenlik harcamaları, bahçe bakımı, asansör bakımı ve onarımı gibi birçok gider bulunur. Bu giderler, site ya da apartman sakinlerinden aylık olarak toplanır.

Toplanan bu aidatlar dışında, sitede kiraya verilen herhangi bir dükkân, depo gibi yerlerin de kira bedelleri alınarak, apartman bütçesine eklenir ve oluşabilecek masraflara harcanır.

Apartman ve Sitelerde Bütçe Oluşturma Nasıl Yapılır?

Bir bina ya da sitede bütçe oluşturma, hizmet verilen binanın tüm amaçlarına hizmet etmelidir. En iyi fiyatlar alınmalı, kaliteli çalışma ortamı yaratılarak, kaliteli işçilik ve malzemelerden yararlanılmalıdır.

MCF yönetim, apartman ve sitelerde sunduğu bina yönetimi hizmetinde, binanın en temel ihtiyaçlarını baz alarak, en kaliteli işçiliği ve malzemeleri kullanan aracı firmalarla çalışarak, bütçe yönetimi yapmaktadır. Böylece apartman ve site sakinlerinin, rahat ve mutlu bir ortamda yaşamaları için, profesyonel hizmetlerini, en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirmektedir.